logo
podlogo
Meracia technika - Generátory priebehov
Generátor funkcií MFG-2120AF

obr
Kód produktu: T-MFG-2120AF

Záručná doba:
Dodacia doba:

  24 mesiacov
 Typ generator: funkcií Rozsah kmitočtu priebehov - presnosť: 0,05 Hz (>100 Hz), 100 µHz (<100 Hz) - maximálne rozlíšenie: 100µ alebo 8 číslic - rozsah: 1 µHz...1 MHz (ostatné priebehy) - rozsah: 1 µHz...20 MHz (sínusový priebeh) - rozsah: 1 µHz...5 MHz (obdĺžnikový priebeh) Displej: LCD 8-miestny Merač kmitočtu: 1...100MHz Parametre výstupu - amplitúda bez záťaže: 2 mVpp – 20 Vpp - amplitúda pri záťaži 50Ω 1 mVpp – 10 Vpp - impedancia: 50Ω - plochosť amplitúdy: 5%- asymetria: <2% + 20ns - trvanie nástupnej/zostupnej hrany: <25 ns - presah: <5%- perióda: 10m...10s - rozlíšenie: 1 Hz - spúšťanie interné, externé, jednorazové - rozsah: 1...20MHz- 0,25% (<20 kHz) - 0,4% (20 kHz – 1 MHz) - 1% (1 MHz – 10 MHz) - 2% (10 MHz – 20 MHz) Parametre trojuholníkového priebehu: linearita: <0,1% Impulzový signál - perióda impulzu: 10µs...100s - úroveň TTL - rozlíšenie šírky impulzu: 0,5 µs - šírka impulzu: 10µs...100µs - výstup: ASK SYNC OUT- hĺbka modulácie: pri sínusovom výstupnom signáli 1Vpp ± 0,4Vpp modulovaného signálu môže dosiahnuť 100% hĺbky modulácie - vstupná impedancia 1kΩ- PSK nosný priebeh: sínusový, obdĺžnikový - PSK rozdiel fáz: -360°...360° - šírka impulzu: 10µs...10s - spúšťanie vnútorné, vonkajšie, jednorazové - rozsah: 1...20 MHz- kmitočet nosnej: 1µ...20MHz - hĺbka modulácie: 0...100% - modulačný kmitočet: 10m...20kHz - modulačný priebeh: interný - priebeh internej nosnej - stabilita modulačného kmitočtu: 50 ppm- modulačný kmitočet: 100mHz...10kHz - kmitočet nosnej: 0,1Hz...20MHz - modulačný priebeh: interný - priebeh internej nosnej - frekvenčný posun: 0,1Hz...20MHz - stabilita: 50 ppm- kmitočet nosnej: 0,1Hz...10kHz - maximálny fázový posun: 360° - modulačný kmitočet: 100m...10kHz - modulačný priebeh: interný - priebeh nosnej: sínusový, obdĺžnikový - stabilita: 50 ppm- dĺžka záznamu: 8 k (8192 bodov) - vzorkovanie: 10 MS/s - zvislé rozlíšenie: 8 bitov- rozhranie RS232 - počítadlo kmitočtu - možnosť získania veľmi nízkych kmitočtov - dvojitý podsvietený zobrazovač LCD - arbitrážny priebeh - priebehy: sínus, trojuholníkový, obdĺžnikový, kladná nástupná hrana, záporná nástupná hrana, biely šum, sin(x)/x, Index up, Index down- softvér - napájací kábel